Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku06.06.2016