ZMLUVA o zneškodňovaní doprave odpadu, odpadovej vody zhromažďovanej v žumpách a srvátky č.18/201614.06.2016