VYHLÁSENIE VÝSLEDKU VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE16.06.2016