KÚPNA ZMLUVA - dodávka strojov a zariadení04.10.2017