11.09.2011

Bol zverejnený nový dokument pod názvom: Zápisnica 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva