Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty08.11.2018