Programový rozpočet obce Štiavnik na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 202123.11.2018