Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky03.12.2018