V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Štiavnik Č. 2/2018 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 201914.12.2018

Komentáre (0)

PRIDAŤ KOMENTÁR [odošlete stlačením enteru]

Komentovať môžu iba zaregistrovaní.