Zmluva o dielo č. 1/2018 - prevedenie hudobnej produkcie DJ18.12.2018