Kúpna zmluva č. Z20196839_Z - Motorová nafta06.03.2019