OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa13.03.2019

Komentáre (0)

PRIDAŤ KOMENTÁR [odošlete stlačením enteru]

Komentovať môžu iba zaregistrovaní.