Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku17.05.2019