Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku22.07.2019