Kúpna zmluva č.Z201924371_Z : Motorová nafta09.08.2019