Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy na roky 2019,2020,2021 a 2022.18.08.2019