20.09.2011

Bol zverejnený nový dokument pod názvom: Zápisnica 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva