Zapisnica z 8.riadneho zasadnutia OZ v Štiavniku16.03.2020