30.09.2011

Bol zverejnený nový dokument pod názvom: Zmluva o dielo č. 793-32/2011