Zápisnica zo 14.riadneho zasadnutia OZ Obce Štiavnik09.03.2021