Prílohy k zápisnici zo 14.riadneho zasadnutia OZ v Štiavniku09.03.2021