Obnova vojnového hrobu, obnova pomníka a pamätníka II. sv. vojny07.06.2021