Prílohy k zápisnici z 15. riadneho zasadnutia OZ v Štiavniku08.06.2021