Zápisnica zo 16. riadneho zasadnutia OZ v Štiavniku29.07.2021