Dohda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva10.11.2021