Vysvetlenie k obchodnej súťaži č. 1059-3/202112.11.2021